Rensing av Aspøyvågen / Gassverket

Rundt omkring i Aspevågen ligger mange gamle synder fra den gang miljøvern var et fremmedord. Nå er det på tide å få ryddet opp. Det var det som var temaet når Rose Marie Refsnes fra Ålesund kommune besøkte oss 14. februar.

Det er gjort rundt 50 undersøkelser av fjorden.  Felles for disse er at de viser forekomster av tungmetaller fra tidligere virksomheter og fra private og kommunale avløp.
I Stortingsmelding nr 14 (2006-2007)  "Sammen om et giftfritt miljø" blir opprydding i Ålesund prioritert sammen med 16 andre steder i Norge.  Flere plasser i Aspevågen er sterkt forurenset og det er funnet kvikksølv, kobber, bly og PCB i sedimenter.
Hvorfor må vi rydde opp?  Svaret er selvfølgelig at vi må hindre akkumulering av miljøgifter i næringskjeden.  Tiltaksplan for dette ble utarbeidet allerede i 2015 av konsulentfirmaet Rambøll.  En forutsetning for varig effekt er at kildene på land reduseres så mye som mulig.  Sedimenter som fjernes fra havbunnen er forutsatt skal deponeres på land.
Fra før har det vært et samarbeid med Kystverket om et lokalt stranddeponi, der en skal bruke stein fra farledutdypingen til dette.  Det er planlagt felles søknader om tiltak og felles entreprise. Det er gjort vurderinger av alternative lokaliseringer av stranddeponi på Flatholmen, Gangstøvika og på Kvennaneset.  Etter hvert har man kommet til at en vil gå for mer tildekking av de forurensede massene og frakting av de mest forurensede løsmassene til eksternt deponi.  I 2015 ble løsmassene som måtte fjernes anslått til å være 96.000 m3.  Senere kartlegginger har redusert anslaget til 60.000 m3.  Med mer tildekking blir behovet for fjerning av forurensede løsmasser redusert til 7.050 m3. 

Hva gjenstår så før en kan sette i gang tiltak? Jo:
  • Sikre kilder fra land.
  • Forberedende undersøkelser.
  • Nye mengdeberegninger.
  • Detaljprosjektering.
  • Søknad om tillatelse for tiltak.
  • Avklare tidsrom for utførelse i forhold til fiskeriinteresser og Havnevesenets planer.
  • Avklare finansiering og fordeling av kostnader.
  • Anbudsprosesser.
  • Informasjon.

 
Opptak av nye medlemmer i det fri

6. mai 2020

Opptak av nye medlemmer i det fri

Møtet 6. mai ble avholdt med himmelen som tak. I disse Covid 19 tider må man være kreativ for å få arrangert møter med opptak av nye medlemmer.

Informasjon om PET CT scanner

8. april 2020

Informasjon om PET CT scanner

Onsdag 8. april ble første møte i klubbens historie gjennomført på Teams. Onlinegjesten var Egil Romslo Schistad som ga oss en oppdatering på prosjektet med å få en PET CT scanner til Ålesund Sykehus

EØS-saken

26. februar 2020

EØS-saken

Siden 28. oktober i fjor har EØS-saken vært et brennhett tema i pressen. Litt uforskyldt har NAV fått mye av skylden for at mange har blitt urettmessig dømt. Fylkesdirektør Stein Veland i NAV inviterte klubben til en orientering om saken 26. februar.

Eiendomsmarkedet i Ålesund

19. februar 2020

Eiendomsmarkedet i Ålesund

Eiendomsmarkedet er alltid like spennende å høre om enten du skal kjøpe, selge eller bare er interessert i verdien på egen bolig. For å oppdatere oss på dette fikk vi onsdag 19. februar besøk av eiendomsmegler Hanne Vadset Knotten hos PrivatMegleren.

Rensing av Aspøyvågen / Gassverket

14. februar 2020

Rensing av Aspøyvågen / Gassverket

Rundt omkring i Aspevågen ligger mange gamle synder fra den gang miljøvern var et fremmedord. Nå er det på tide å få ryddet opp. Det var det som var temaet når Rose Marie Refsnes fra Ålesund kommune besøkte oss 14. februar.

Helseetikk

5. februar 2020

Helseetikk

Etikk er en "rød tråd" i programmet til klubben vinteren 2020. På møtet 5. februar snakket Dag Rive Kristiansen om helseetikk.

Klimaklokken

22. januar 2020

Klimaklokken

Klimaklokken er vår egen professor emeritus Harald Yndestad sin egen blogg der han har samlet mange av sine publikasjoner angående det han mener er den virkelige årsaken til klimaendringene.

Utvikling av Ålesund sentrale sørside

15. januar 2020

Utvikling av Ålesund sentrale sørside

Onsdag 15. januar var daglig leder Bjørnar Helland i ÅKE, Ålesund kommunale Eiendom, på besøk i klubben og orienterte om utviklingsplanene for Ålesunds sentrale sørside.

Utviklingen av Tuneset kystfort

8. januar 2020

Utviklingen av Tuneset kystfort

Første gjest i 2020 var Paul Harris innehaver Børre Thorsen som fortalte om videre planer for Tuneset kystfort.

Jul på Sunnmøre

18. desember 2019

Jul på Sunnmøre

For å sette klubbens medlemmer i ekstra god julestemning fikk vi besøk av selveste Oddgeir Bruaset onsdagen før jul. Han fortalte mange av de historiene som som han har samlet i bøkene sine - både fra Sunnmøre og andre steder i landet.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Aalesunds Museum
Adresse: Rasmus Rønnebergsgate 16
Postnummer: 6002
Sted: Ålesund
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:15:00
Møtespråk: no

Presidentskifte
13. jun. 2020, 12.00 - 14. jun. 2020, 13.00

I år inviterer kameratskapskomiteen til en spennen ...

Vandretur i Tafjordfjella
28. aug. 2020, 15.00 - 30. aug. 2020, 18.00

Noen av klubbens medlemmer var på en vellykket van ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...