Rensing av Aspøyvågen / Gassverket

Rundt omkring i Aspevågen ligger mange gamle synder fra den gang miljøvern var et fremmedord. Nå er det på tide å få ryddet opp. Det var det som var temaet når Rose Marie Refsnes fra Ålesund kommune besøkte oss 14. februar.

Det er gjort rundt 50 undersøkelser av fjorden.  Felles for disse er at de viser forekomster av tungmetaller fra tidligere virksomheter og fra private og kommunale avløp.
I Stortingsmelding nr 14 (2006-2007)  "Sammen om et giftfritt miljø" blir opprydding i Ålesund prioritert sammen med 16 andre steder i Norge.  Flere plasser i Aspevågen er sterkt forurenset og det er funnet kvikksølv, kobber, bly og PCB i sedimenter.
Hvorfor må vi rydde opp?  Svaret er selvfølgelig at vi må hindre akkumulering av miljøgifter i næringskjeden.  Tiltaksplan for dette ble utarbeidet allerede i 2015 av konsulentfirmaet Rambøll.  En forutsetning for varig effekt er at kildene på land reduseres så mye som mulig.  Sedimenter som fjernes fra havbunnen er forutsatt skal deponeres på land.
Fra før har det vært et samarbeid med Kystverket om et lokalt stranddeponi, der en skal bruke stein fra farledutdypingen til dette.  Det er planlagt felles søknader om tiltak og felles entreprise. Det er gjort vurderinger av alternative lokaliseringer av stranddeponi på Flatholmen, Gangstøvika og på Kvennaneset.  Etter hvert har man kommet til at en vil gå for mer tildekking av de forurensede massene og frakting av de mest forurensede løsmassene til eksternt deponi.  I 2015 ble løsmassene som måtte fjernes anslått til å være 96.000 m3.  Senere kartlegginger har redusert anslaget til 60.000 m3.  Med mer tildekking blir behovet for fjerning av forurensede løsmasser redusert til 7.050 m3. 

Hva gjenstår så før en kan sette i gang tiltak? Jo:
  • Sikre kilder fra land.
  • Forberedende undersøkelser.
  • Nye mengdeberegninger.
  • Detaljprosjektering.
  • Søknad om tillatelse for tiltak.
  • Avklare tidsrom for utførelse i forhold til fiskeriinteresser og Havnevesenets planer.
  • Avklare finansiering og fordeling av kostnader.
  • Anbudsprosesser.
  • Informasjon.

 
Sommeravslutning på Trandal

19. juni 2019

Sommeravslutning på Trandal

I stedet for presidentskifte ble det i år en sosial tur til Trandal med middag på Christian Gaard og med påfølgende kaffebesøk i Knut og Ingunn Sjåstad sin residens høyt over Hjørundfjorden.

Årets dugnad på Svinøya

12. juni 2019

Årets dugnad på Svinøya

Årets dugnad på Svinøya ble gjennomført 12. juni. Også i år hadde vi gleden av å ha med oss "Sorggruppen" fra Ålesund Sykehus.

Egoforedrag Dag Rive Kristiansen

15. mai 2019

Egoforedrag Dag Rive Kristiansen

- Ingeniørsønnen fra Sykkylven ville bli prest, men slik skulle det ikke gå. I stedet var det medisinen som ble hans yrkesvalg. Dette og mye mer delte Dag med oss i egoforedraget sitt onsdag 15. mai.

Besøk på Hogstein gård

8. mai 2019

Besøk på Hogstein gård

Onsdag 8. mai besøkte klubben Hogstein gård på Godøya. Turen var en gjenvisitt etter at Odd Christian Stenerud tidligere i vår besøkte oss og fortalte om gården sin og livet som bonde på Godøya.

Sjøfart og sjøbruk i Storfjorden 1600 - 1950

24. april 2019

Sjøfart og sjøbruk i Storfjorden 1600 - 1950

Et notat på 5 sider utarbeidet av Anders Liaaen før han døde i 2014 er bakgrunnen for at arbeidet med å samle historien om sjøfart og sjøbruk på Storfjorden startet. Medlemmer i Aalesund Øst Rotaryklubb er sentrale i dette prosjektet.

Opptak av nytt medlem

10. april 2019

Opptak av nytt medlem

Onsdag 10. april ble Odd Erik Marø tatt opp som medlem i Aalesund Øst Rotaryklubb.

Odd Christian Stenerud - moderne gårdsdrift på Godøya

10. april 2019

Odd Christian Stenerud - moderne gårdsdrift på Godøya

Landbruk er ikke et tema som ofte har vært fortalt om på møter i klubben, men onsdag 10. april fikk vi besøk av en ekte bonde fra Godøya med pågangsmot og fremtidshåp.

Offshore - stabilt blodrødt?

27. mars 2019

Offshore - stabilt blodrødt?

Er det noen lyspunkter i den lokale offshoreindustrien? Jan Rune Hurlen er ikke udelt positive i sine analyser av situasjonen akkurat nå. Onsdag 27. mars kom han til klubben og delte sine tanker med oss.

Rapport fra Rotarys sommerleir

20. mars 2019

Rapport fra Rotarys sommerleir

Andreas Slyngstad heter han og har mange jern i ilden. Onsdag 20. mars var han på besøk i klubben og fortalte om inntrykkene fra Rotarys sommerleir i Slovakia i 2018

Møte hos NAV

20. februar 2019

Møte hos NAV

Onsdag 20. februar var Knut Røsok vert da rotaryklubbene i Ålesund og Giske var invitert til NAV sine nye lokaler i Kremmergården.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Aalesunds Museum
Adresse: Rasmus Rønnebergsgate 16
Postnummer: 6002
Sted: Ålesund
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:15:00
Møtespråk: no

Presidentskifte
13. jun. 2020, 12.00 - 14. jun. 2020, 13.00

I år inviterer kameratskapskomiteen til en spennen ...

Vandretur i Tafjordfjella
28. aug. 2020, 15.00 - 30. aug. 2020, 18.00

Noen av klubbens medlemmer var på en vellykket van ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...