Eiendomsmarkedet i Ålesund

Eiendomsmarkedet er alltid like spennende å høre om enten du skal kjøpe, selge eller bare er interessert i verdien på egen bolig. For å oppdatere oss på dette fikk vi onsdag 19. februar besøk av eiendomsmegler Hanne Vadset Knotten hos PrivatMegleren.

For å kunne analysere statusen i eiendomsmarkedet er det viktig å ha klart for seg hva som er de viktigste "driverene" for utviklingen.

Arbeid.

 • 5 % nedgang i arbeidsløsheten fra januar 2019 til januar 2020.
 • 2,9 % ledige i januar 2020 mot 3,1 % i januar 2020.
 • 72 % av de arbeidsledige har vært ledige i mindre enn ett år - korttidsledige.
 • Mangel på kompetanse innenfor noen yrker, bl.a. fagarbeidere.
 • Bedriftene ønsker å ansette flere.
 • Vi har færre statlige arbeidsplasser enn vi burde hatt etter "likhetsprinsippet".
Rentenivå.

 • Rentenivået har vært historisk lavt siden finanskrisen og særskilt fra 2015.
 • Viktig finansielt virkemiddel etter oljeprisfallet - satte fart  i boligprisene med en sterk vekst fra 2014 - 2017.
 • Forventes å være lavt i lang tid.
 • Man kan få 10 års fastrente under 3 % noe som gir veldig forutsigbar økonomi.
 • Renteeffekten på kjøpekraften har vært stor.

Befolkningsutviklingen - stadig flere ålesundere.

 • Positiv tilflytting.  Omlag 1 % eller 480 - 500 personer flytter til "gamle Ålesund" hvert år.  Dette krever 230 nye boliger hvert år.
 • Sandøy og Ørskog har negative utvikling.
 • Haram og Skodje har positiv utvikling.

Finansielle rammer - "Boliglånsforskriften".

 • Samlet gjeld kan ikke overstige 5 ganger brutto årsinntekt.
 • Det er avdragsplikt på lån som overstiger 60 % av boligverdien.
 • Kunden må tåle 5 % renteøkning.
 • Lån kan ikke overstige 85 % av boligens verdi.
 • Rammelån kan ikke overstige 60 % av boligens verdi.
 • Unntakskvote på 10 % fra bankene.  Gjelder i foreløpig ut 2020 - skal evalueres.
 • Lav beskatning på primærboliger.
 • Høyere beskatning på sekundærboliger.
 • Gjeldsregisteret er innført og gir innsyn i all gjeld herunder også forbruksgjeld.  Flere får finansieringsavslag etter dette ble innført.
 • Bokostnader er både offentlig styrt og markedsstyrt.  Offentlig styrte kostnader har økt med 20 % de ti siste årene (kommunale avgifter, eiendomsskatt, el.avgift osv).  Markedsstyrte kostnader har falt ca 14 % (forsikring, strøm, renteutgifter, driftsutgifter osv).

Igangsettingstakt vs behov for nye boliger.

 • Av 706 boliger til salgs i Ålesund er 465 nybygg.
 • Aldri har det vært så høy andel nye boliger til salgs i forhold til brukte.
 • Beholdningen av boliger øker, til tross dette selges det bra i prospektene i Ålesund.
 • Fortsatt satsningsvilje hos større aktører.
 • Bygges mange "riktige" boliger i forhold til behov.
 • 31 % ønsker seg ny bolig.
 • Det gjennomføres konvertering fra ledige kontorareal i eldre bygårder til boliger.

Optimist eller pessimist?

 • Media sin påvirkning.
 • Flere tror at boligprisen vil øke i 2020.  I januar 2019 var det 35 % som trodde at prisene ville stige, i januar 2020 var det 50 % som trodde at prisene ville øke.
 • De fleste har god tro på egen økonomi fremover, og tror den vil bli bedre.  Dette begrunnes med forventning til et godt arbeids- og boligmarked.

Utvikling i boligprisene lokalt.

 • Gjennomsnittlig salgstid for en bolig var 70 dager i 2018, 71 dager i 2019 og i januar 2020 var salgstider 84 dager.
 • "Nyheter", det vil si boliger som legges ut til salgs, har en omsetningstid på 13 dager.
 • Prisutviklingen på boliger i Ålesund har hatt en vekst på 1,7 %, mens den i omegnen har hatt en økning på 1,0 %.
 • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Ålesund er kr 31.355,-.
 • "Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Ålesund og omegnen med en oppgang på 0,3 %" (Eiendom Norge, januar 2020).


Til slutt hadde Hanne Vadset Knotten noen tanker om fremtiden:

 • Digitaliseringen treffer alle bransjer.  Informasjon og tjenester mer tilgjengelig.
 • Nye boformer.  Nytenking innen boligbygging.
 • "Leie til eie".  Utbygger sette opp bolig og kunden kjøper seg mer og mer inn.
 • "Downsizer" primærboligen til fordel for hytte på fjellet.
 • Eldrebølgen.
 • Reguleringer.
 • Konverteringer.
 • Infrastrukturinvesteringer.
 • Den nye storkommunen gir muligheter.
 • Fortsatt vekst i 2020, men moderat god start på året.
 • Det forventes 2 % prisøkning i 2020.
 • Driverene er sterke.
 • Urbaniseringstrenden fortsetter, dog er bygda litt mindre usentral i nye Ålesund


 
Opptak av nye medlemmer i det fri

6. mai 2020

Opptak av nye medlemmer i det fri

Møtet 6. mai ble avholdt med himmelen som tak. I disse Covid 19 tider må man være kreativ for å få arrangert møter med opptak av nye medlemmer.

Informasjon om PET CT scanner

8. april 2020

Informasjon om PET CT scanner

Onsdag 8. april ble første møte i klubbens historie gjennomført på Teams. Onlinegjesten var Egil Romslo Schistad som ga oss en oppdatering på prosjektet med å få en PET CT scanner til Ålesund Sykehus

EØS-saken

26. februar 2020

EØS-saken

Siden 28. oktober i fjor har EØS-saken vært et brennhett tema i pressen. Litt uforskyldt har NAV fått mye av skylden for at mange har blitt urettmessig dømt. Fylkesdirektør Stein Veland i NAV inviterte klubben til en orientering om saken 26. februar.

Eiendomsmarkedet i Ålesund

19. februar 2020

Eiendomsmarkedet i Ålesund

Eiendomsmarkedet er alltid like spennende å høre om enten du skal kjøpe, selge eller bare er interessert i verdien på egen bolig. For å oppdatere oss på dette fikk vi onsdag 19. februar besøk av eiendomsmegler Hanne Vadset Knotten hos PrivatMegleren.

Rensing av Aspøyvågen / Gassverket

14. februar 2020

Rensing av Aspøyvågen / Gassverket

Rundt omkring i Aspevågen ligger mange gamle synder fra den gang miljøvern var et fremmedord. Nå er det på tide å få ryddet opp. Det var det som var temaet når Rose Marie Refsnes fra Ålesund kommune besøkte oss 14. februar.

Helseetikk

5. februar 2020

Helseetikk

Etikk er en "rød tråd" i programmet til klubben vinteren 2020. På møtet 5. februar snakket Dag Rive Kristiansen om helseetikk.

Klimaklokken

22. januar 2020

Klimaklokken

Klimaklokken er vår egen professor emeritus Harald Yndestad sin egen blogg der han har samlet mange av sine publikasjoner angående det han mener er den virkelige årsaken til klimaendringene.

Utvikling av Ålesund sentrale sørside

15. januar 2020

Utvikling av Ålesund sentrale sørside

Onsdag 15. januar var daglig leder Bjørnar Helland i ÅKE, Ålesund kommunale Eiendom, på besøk i klubben og orienterte om utviklingsplanene for Ålesunds sentrale sørside.

Utviklingen av Tuneset kystfort

8. januar 2020

Utviklingen av Tuneset kystfort

Første gjest i 2020 var Paul Harris innehaver Børre Thorsen som fortalte om videre planer for Tuneset kystfort.

Jul på Sunnmøre

18. desember 2019

Jul på Sunnmøre

For å sette klubbens medlemmer i ekstra god julestemning fikk vi besøk av selveste Oddgeir Bruaset onsdagen før jul. Han fortalte mange av de historiene som som han har samlet i bøkene sine - både fra Sunnmøre og andre steder i landet.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Aalesunds Museum
Adresse: Rasmus Rønnebergsgate 16
Postnummer: 6002
Sted: Ålesund
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:15:00
Møtespråk: no

Presidentskifte
13. jun. 2020, 12.00 - 14. jun. 2020, 13.00

I år inviterer kameratskapskomiteen til en spennen ...

Vandretur i Tafjordfjella
28. aug. 2020, 15.00 - 30. aug. 2020, 18.00

Noen av klubbens medlemmer var på en vellykket van ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...