EØS-saken

Siden 28. oktober i fjor har EØS-saken vært et brennhett tema i pressen. Litt uforskyldt har NAV fått mye av skylden for at mange har blitt urettmessig dømt. Fylkesdirektør Stein Veland i NAV inviterte klubben til en orientering om saken 26. februar.

Strategien til NAV har hele tiden vært at "vi skal rydde opp" og at "NAV beklager" det som har skjedd.  Anslaget på antall saker som måtte gjennomgås var i utgangspunktet 2400, nå er dette anslaget redusert til om lag 2000 saker.

Essensen i saken er at retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert for strengt.  For å gå gjennom de dommene som man mener er avsagt på feil grunnlag har NAV etablert "innsatsteam" som skal gå gjennom alle saker fra 2012 og frem til man endret praksis høsten 2019.  Internrevisjonen i NAV har kartlagt hva som har skjedd siden nye regler ble implementert i 2012.

En juridisk ekspertgruppe har gjennomgått alle EØS-rettslige forpliktelser "Arbeids- og velferdsstaten" har i forbindelse med forvaltningen internt.  Videre legges det nå vekt på å sikre implementering av korrekt praksis.  NAV har også gjort en jobb med å legge ut FAQ på sine hjemmesider for å svare ut alle de spørsmål som publikum måtte ha.

Det har vært et stort oppryddingsarbeid internt i NAV.  Innsatsteamet jobber for fullt med de berørte sakene og går jevnlig ut med oppdaterte tall på hvor mange saker som er behandlet på nytt.  Pr 18. februar 2020 er det betalt ut om lag 30 mill til over 500 personer.  

Internrevisjonen i NAV la frem sine funn 12. desember 2019.  De pekte på mangler ved de "3 K-er" - Kompetanse, Kapasitet og Kommunikasjon.  Øverste leder i NAV Sigrun Vågeng ønsker å opprette en ny juridisk avdeling i direktoratet.

Høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget ble holdt 9. og 19. januar.  Komiteen har frist til 25. februar med å levere sin innstilling.

Hvordan har så EØS-saken påvirket oss lokalt i Møre og Romsdal:

  • Den enkelte berørte skal eller har blitt kontaktet av det sentralt opprettede teamet.
  • Få berørte i vårt fylke har oppsøkt lokalt NAV-kontor med dette som tema.
  • Noen stiller spørsmål om vi kan stole på NAV i andre saker.
  • Noen viser forståelse og sympati.
  • Lokale medier har tatt en "opplysende" vinkling.
  • NAV har opplevd en forbigående energilekkasje.
  • NAV har hatt fokus på at dette er et lederansvar.
Veien videre for NAV er at man ikke bare skal si, men også vise at man beklager og ikke minst, NAV skal fortsatt levere gode tjenester.

 
Tur til Fieldfarehytta

11. desember 2019

Tur til Fieldfarehytta

Siste helgen i juni arrangerte klubben tur til Veltdalen og Fieldfarehytta for å hedre grunnleggeren av klubben vår, Joachim Rønneberg, det året han ville ha fylt 100 år.

Besøk hos Celsius glass studio

4. desember 2019

Besøk hos Celsius glass studio

Onsdag 4. desember var klubben så heldig å få besøke Cornelia Skuggen sitt glass studio på Devoldfabrikken i Langevågen. Der fikk vi oppleve teamarbeidet når Cornelia og assistenten hennes laget et flott glassfat med publikum tilstede.

Utviklingsplan og utfordringer for Helse Møre og Romsdal

20. november 2019

Utviklingsplan og utfordringer for Helse Møre og Romsdal

Torstein Hole som er fagdirektør i Helse Møre og Romsdal og kardiolog ved Ålesund sykehus kom og fortalte oss på møtet 20. november om utfordringer for og videre utvikling av Helse Møre og Romsdal.

Ålesund Øst Rotaryklubb støtter lokalt initiativ til å utvikle tilbudet på Ålesund sykehus.

20. november 2019

Ålesund Øst Rotaryklubb støtter lokalt initiativ til å utvikle tilbudet på Ålesund sykehus.

Ålesund Øst Rotaryklubb gir kr. 50.000,- til utvikling av behandlingstilbudet ved på Ålesund sykehus. Støtten gis i form av 30 bilder av kunstneren Terje Fagermo.
Hvert bilde selges for kr. 1.500,-.

Betalingsløsninger  i finansnæringen

6. november 2019

Betalingsløsninger i finansnæringen

Nye betalingsløsninger i finansnæringen er litt mer enn Vipps. Det fikk de fremmøtte medlemmer av Aalesund Øst Rotaryklubb høre fra Bjørn Petter Haugen da klubben besøkte Sparebanken Møre onsdag 6. november.

Har du hørt om "The Blue Zone"?

9. oktober 2019

Har du hørt om "The Blue Zone"?

Nei, kanskje ikke. "The Blue Zone" er nemlig fem plasser på jorda der folk lever lengre enn gjennomsnittsbefolkningen. Hvorfor? Tja, Knut Sjåstad dro til en av sonene for å sjekke.

Min pilegrimsreise

9. oktober 2019

Min pilegrimsreise

Presidenten har akkurat gjort unna sin pilegrimsreise til Santiago de Compostela og delte sine opplevelser fra denne turen på rotarymøtet 9. oktober 2019.

Besøk av distriktsguvernør

2. oktober 2019

Besøk av distriktsguvernør

Onsdag 2. oktober var det fellesmøte mellom Aalesund Rotaryklubb og Aalesund Øst Rotaryklubb i forbindelse med besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak.

Valg 2019

11. september 2019

Valg 2019

Valget er overstått og for å gi oss en oppsummering inviterte vi politisk redaktør i Sunnmørsposten Jan Erik Røsvik til klubben 11. september.

Hva er Ålesund Museum?

4. september 2019

Hva er Ålesund Museum?

Ingvil Grimstad er historiker og avdelingsdirektør for musea på Sunnmøre. Hun var årets første foredragsholder og presenterte den nye utstillingen på Aalesund museum som viste fremveksten av Ålesund som by.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Aalesunds Museum
Adresse: Rasmus Rønnebergsgate 16
Postnummer: 6002
Sted: Ålesund
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:15:00
Møtespråk: no

Presidentskifte
13. jun. 2020, 12.00 - 14. jun. 2020, 13.00

I år inviterer kameratskapskomiteen til en spennen ...

Vandretur i Tafjordfjella
28. aug. 2020, 15.00 - 30. aug. 2020, 18.00

Noen av klubbens medlemmer var på en vellykket van ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...