EØS-saken

Siden 28. oktober i fjor har EØS-saken vært et brennhett tema i pressen. Litt uforskyldt har NAV fått mye av skylden for at mange har blitt urettmessig dømt. Fylkesdirektør Stein Veland i NAV inviterte klubben til en orientering om saken 26. februar.

Strategien til NAV har hele tiden vært at "vi skal rydde opp" og at "NAV beklager" det som har skjedd.  Anslaget på antall saker som måtte gjennomgås var i utgangspunktet 2400, nå er dette anslaget redusert til om lag 2000 saker.

Essensen i saken er at retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert for strengt.  For å gå gjennom de dommene som man mener er avsagt på feil grunnlag har NAV etablert "innsatsteam" som skal gå gjennom alle saker fra 2012 og frem til man endret praksis høsten 2019.  Internrevisjonen i NAV har kartlagt hva som har skjedd siden nye regler ble implementert i 2012.

En juridisk ekspertgruppe har gjennomgått alle EØS-rettslige forpliktelser "Arbeids- og velferdsstaten" har i forbindelse med forvaltningen internt.  Videre legges det nå vekt på å sikre implementering av korrekt praksis.  NAV har også gjort en jobb med å legge ut FAQ på sine hjemmesider for å svare ut alle de spørsmål som publikum måtte ha.

Det har vært et stort oppryddingsarbeid internt i NAV.  Innsatsteamet jobber for fullt med de berørte sakene og går jevnlig ut med oppdaterte tall på hvor mange saker som er behandlet på nytt.  Pr 18. februar 2020 er det betalt ut om lag 30 mill til over 500 personer.  

Internrevisjonen i NAV la frem sine funn 12. desember 2019.  De pekte på mangler ved de "3 K-er" - Kompetanse, Kapasitet og Kommunikasjon.  Øverste leder i NAV Sigrun Vågeng ønsker å opprette en ny juridisk avdeling i direktoratet.

Høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget ble holdt 9. og 19. januar.  Komiteen har frist til 25. februar med å levere sin innstilling.

Hvordan har så EØS-saken påvirket oss lokalt i Møre og Romsdal:

  • Den enkelte berørte skal eller har blitt kontaktet av det sentralt opprettede teamet.
  • Få berørte i vårt fylke har oppsøkt lokalt NAV-kontor med dette som tema.
  • Noen stiller spørsmål om vi kan stole på NAV i andre saker.
  • Noen viser forståelse og sympati.
  • Lokale medier har tatt en "opplysende" vinkling.
  • NAV har opplevd en forbigående energilekkasje.
  • NAV har hatt fokus på at dette er et lederansvar.
Veien videre for NAV er at man ikke bare skal si, men også vise at man beklager og ikke minst, NAV skal fortsatt levere gode tjenester.

 
Sommeravslutning på Trandal

19. juni 2019

Sommeravslutning på Trandal

I stedet for presidentskifte ble det i år en sosial tur til Trandal med middag på Christian Gaard og med påfølgende kaffebesøk i Knut og Ingunn Sjåstad sin residens høyt over Hjørundfjorden.

Årets dugnad på Svinøya

12. juni 2019

Årets dugnad på Svinøya

Årets dugnad på Svinøya ble gjennomført 12. juni. Også i år hadde vi gleden av å ha med oss "Sorggruppen" fra Ålesund Sykehus.

Egoforedrag Dag Rive Kristiansen

15. mai 2019

Egoforedrag Dag Rive Kristiansen

- Ingeniørsønnen fra Sykkylven ville bli prest, men slik skulle det ikke gå. I stedet var det medisinen som ble hans yrkesvalg. Dette og mye mer delte Dag med oss i egoforedraget sitt onsdag 15. mai.

Besøk på Hogstein gård

8. mai 2019

Besøk på Hogstein gård

Onsdag 8. mai besøkte klubben Hogstein gård på Godøya. Turen var en gjenvisitt etter at Odd Christian Stenerud tidligere i vår besøkte oss og fortalte om gården sin og livet som bonde på Godøya.

Sjøfart og sjøbruk i Storfjorden 1600 - 1950

24. april 2019

Sjøfart og sjøbruk i Storfjorden 1600 - 1950

Et notat på 5 sider utarbeidet av Anders Liaaen før han døde i 2014 er bakgrunnen for at arbeidet med å samle historien om sjøfart og sjøbruk på Storfjorden startet. Medlemmer i Aalesund Øst Rotaryklubb er sentrale i dette prosjektet.

Opptak av nytt medlem

10. april 2019

Opptak av nytt medlem

Onsdag 10. april ble Odd Erik Marø tatt opp som medlem i Aalesund Øst Rotaryklubb.

Odd Christian Stenerud - moderne gårdsdrift på Godøya

10. april 2019

Odd Christian Stenerud - moderne gårdsdrift på Godøya

Landbruk er ikke et tema som ofte har vært fortalt om på møter i klubben, men onsdag 10. april fikk vi besøk av en ekte bonde fra Godøya med pågangsmot og fremtidshåp.

Offshore - stabilt blodrødt?

27. mars 2019

Offshore - stabilt blodrødt?

Er det noen lyspunkter i den lokale offshoreindustrien? Jan Rune Hurlen er ikke udelt positive i sine analyser av situasjonen akkurat nå. Onsdag 27. mars kom han til klubben og delte sine tanker med oss.

Rapport fra Rotarys sommerleir

20. mars 2019

Rapport fra Rotarys sommerleir

Andreas Slyngstad heter han og har mange jern i ilden. Onsdag 20. mars var han på besøk i klubben og fortalte om inntrykkene fra Rotarys sommerleir i Slovakia i 2018

Møte hos NAV

20. februar 2019

Møte hos NAV

Onsdag 20. februar var Knut Røsok vert da rotaryklubbene i Ålesund og Giske var invitert til NAV sine nye lokaler i Kremmergården.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Aalesunds Museum
Adresse: Rasmus Rønnebergsgate 16
Postnummer: 6002
Sted: Ålesund
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:15:00
Møtespråk: no

Presidentskifte
13. jun. 2020, 12.00 - 14. jun. 2020, 13.00

I år inviterer kameratskapskomiteen til en spennen ...

Vandretur i Tafjordfjella
28. aug. 2020, 15.00 - 30. aug. 2020, 18.00

Noen av klubbens medlemmer var på en vellykket van ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...