EØS-saken

Siden 28. oktober i fjor har EØS-saken vært et brennhett tema i pressen. Litt uforskyldt har NAV fått mye av skylden for at mange har blitt urettmessig dømt. Fylkesdirektør Stein Veland i NAV inviterte klubben til en orientering om saken 26. februar.

Strategien til NAV har hele tiden vært at "vi skal rydde opp" og at "NAV beklager" det som har skjedd.  Anslaget på antall saker som måtte gjennomgås var i utgangspunktet 2400, nå er dette anslaget redusert til om lag 2000 saker.

Essensen i saken er at retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert for strengt.  For å gå gjennom de dommene som man mener er avsagt på feil grunnlag har NAV etablert "innsatsteam" som skal gå gjennom alle saker fra 2012 og frem til man endret praksis høsten 2019.  Internrevisjonen i NAV har kartlagt hva som har skjedd siden nye regler ble implementert i 2012.

En juridisk ekspertgruppe har gjennomgått alle EØS-rettslige forpliktelser "Arbeids- og velferdsstaten" har i forbindelse med forvaltningen internt.  Videre legges det nå vekt på å sikre implementering av korrekt praksis.  NAV har også gjort en jobb med å legge ut FAQ på sine hjemmesider for å svare ut alle de spørsmål som publikum måtte ha.

Det har vært et stort oppryddingsarbeid internt i NAV.  Innsatsteamet jobber for fullt med de berørte sakene og går jevnlig ut med oppdaterte tall på hvor mange saker som er behandlet på nytt.  Pr 18. februar 2020 er det betalt ut om lag 30 mill til over 500 personer.  

Internrevisjonen i NAV la frem sine funn 12. desember 2019.  De pekte på mangler ved de "3 K-er" - Kompetanse, Kapasitet og Kommunikasjon.  Øverste leder i NAV Sigrun Vågeng ønsker å opprette en ny juridisk avdeling i direktoratet.

Høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget ble holdt 9. og 19. januar.  Komiteen har frist til 25. februar med å levere sin innstilling.

Hvordan har så EØS-saken påvirket oss lokalt i Møre og Romsdal:

  • Den enkelte berørte skal eller har blitt kontaktet av det sentralt opprettede teamet.
  • Få berørte i vårt fylke har oppsøkt lokalt NAV-kontor med dette som tema.
  • Noen stiller spørsmål om vi kan stole på NAV i andre saker.
  • Noen viser forståelse og sympati.
  • Lokale medier har tatt en "opplysende" vinkling.
  • NAV har opplevd en forbigående energilekkasje.
  • NAV har hatt fokus på at dette er et lederansvar.
Veien videre for NAV er at man ikke bare skal si, men også vise at man beklager og ikke minst, NAV skal fortsatt levere gode tjenester.

 

15. mai 2021

Presidentskifte 2021

Minner om at det er planlagt presidentskifte lørdag 12. juni i Norddal, se vedlagte invitasjon fra festkomiteen.

"Rydde Tuneset" - Aalesund Øst Rotaryklubb stilte opp

13. mars 2021

"Rydde Tuneset" - Aalesund Øst Rotaryklubb stilte opp

Lørdag 13. mars deltok Aalesund Øst Rotaryklubb i dugnaden "Rydde Tuneset". Konklusjonen ble heldigvis at det så ganske bra ut og da var det helt greit å ta en kaffe etter jobben var gjort.

Julegavetips - støtt et lokalt rotaryprosjekt!

6. desember 2020

Julegavetips - støtt et lokalt rotaryprosjekt!

Aalesund Øst Rotaryklubb har et formål om å støtte lokale initiativer. De dere årene har vi støttet Borgund dyreklubb, PET-scanner til sykehuset, Stavsetneset alternative skole, Mama Clara-prosjektet i Peru for å nevne noen.

"Paul Harris Fellow"-medaljen til Sverre "Andy" Farstad

4. november 2020

"Paul Harris Fellow"-medaljen til Sverre "Andy" Farstad

Aalesund Øst Rotaryklubb har tildelt Sverre "Andy" Farstad den høythengende "Paul Harris Fellow"-medaljen for den samfunnsgagnlige innsatsen han har gjort for næringsliv, utdanning og det maritime miljøet på Sunnmøre.

Albert Aarøe tildelt æresmedlemskap i Aalesund Øst Rotaryklubb

27. oktober 2020

Albert Aarøe tildelt æresmedlemskap i Aalesund Øst Rotaryklubb

Albert Aarøe fikk tirsdag 27. oktober besøk av presidentvikar Kristin og Sindre med kake og blomsterhilsen fra klubben i forbindelse med tildelingen av æresmedlemskapet.

24. oktober - "Verdens poliodag"

24. oktober 2020

24. oktober - "Verdens poliodag"

«Verdens poliodag» markeres samme dag som FN-dagen 24. oktober. Rotary International har siden 1985 jobbet målrettet mot full utryddelse av polio verden over.

Eva Brox - nytt medlem i Aalesund Øst Rotaryklubb

21. oktober 2020

Eva Brox - nytt medlem i Aalesund Øst Rotaryklubb

På klubbmøtet den 21. oktober ble Eva Brox tatt opp som nytt medlem i klubben. Vi ønsker Eva velkommen til oss.

Narve Lømo tildelt æresmedlemskap i Aalesund Øst Rotaryklubb

12. oktober 2020

Narve Lømo tildelt æresmedlemskap i Aalesund Øst Rotaryklubb

Mandag 12. oktober fikk Narve Lømo besøk av presidenten i Aalesund Øst Rotaryklubb, Bjørn Harald Bakke, og Kristin Wangensteen for å gratulere chartermedlemmet med æresmedlemskap i rotaryklubben.

Vaksiner generelt og Covid 19 spesielt

7. oktober 2020

Vaksiner generelt og Covid 19 spesielt

På rotarymøtet 7. oktober fortalte klubbens egen farmasøyt Britt Flem om vaksiner generelt og arbeidet med Covid 19 vaksinene som er under utvikling spesielt.

John Slørdal - nytt medlem i Aalesund Øst Rotaryklubb

7. oktober 2020

John Slørdal - nytt medlem i Aalesund Øst Rotaryklubb

Under en verdig seremoni med spriting av hender både før og etter ble John Slørdal tatt opp som medlem i Aalesund Øst Rotaryklubb 7. oktober 2020.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Aalesunds Museum
Adresse: Rasmus Rønnebergsgate 16
Postnummer: 6002
Sted: Ålesund
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:15:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...