Rensing av Aspøyvågen / Gassverket

Rundt omkring i Aspevågen ligger mange gamle synder fra den gang miljøvern var et fremmedord. Nå er det på tide å få ryddet opp. Det var det som var temaet når Rose Marie Refsnes fra Ålesund kommune besøkte oss 14. februar.

Det er gjort rundt 50 undersøkelser av fjorden.  Felles for disse er at de viser forekomster av tungmetaller fra tidligere virksomheter og fra private og kommunale avløp.
I Stortingsmelding nr 14 (2006-2007)  "Sammen om et giftfritt miljø" blir opprydding i Ålesund prioritert sammen med 16 andre steder i Norge.  Flere plasser i Aspevågen er sterkt forurenset og det er funnet kvikksølv, kobber, bly og PCB i sedimenter.
Hvorfor må vi rydde opp?  Svaret er selvfølgelig at vi må hindre akkumulering av miljøgifter i næringskjeden.  Tiltaksplan for dette ble utarbeidet allerede i 2015 av konsulentfirmaet Rambøll.  En forutsetning for varig effekt er at kildene på land reduseres så mye som mulig.  Sedimenter som fjernes fra havbunnen er forutsatt skal deponeres på land.
Fra før har det vært et samarbeid med Kystverket om et lokalt stranddeponi, der en skal bruke stein fra farledutdypingen til dette.  Det er planlagt felles søknader om tiltak og felles entreprise. Det er gjort vurderinger av alternative lokaliseringer av stranddeponi på Flatholmen, Gangstøvika og på Kvennaneset.  Etter hvert har man kommet til at en vil gå for mer tildekking av de forurensede massene og frakting av de mest forurensede løsmassene til eksternt deponi.  I 2015 ble løsmassene som måtte fjernes anslått til å være 96.000 m3.  Senere kartlegginger har redusert anslaget til 60.000 m3.  Med mer tildekking blir behovet for fjerning av forurensede løsmasser redusert til 7.050 m3. 

Hva gjenstår så før en kan sette i gang tiltak? Jo:
  • Sikre kilder fra land.
  • Forberedende undersøkelser.
  • Nye mengdeberegninger.
  • Detaljprosjektering.
  • Søknad om tillatelse for tiltak.
  • Avklare tidsrom for utførelse i forhold til fiskeriinteresser og Havnevesenets planer.
  • Avklare finansiering og fordeling av kostnader.
  • Anbudsprosesser.
  • Informasjon.

 
Tur til Fieldfarehytta

11. desember 2019

Tur til Fieldfarehytta

Siste helgen i juni arrangerte klubben tur til Veltdalen og Fieldfarehytta for å hedre grunnleggeren av klubben vår, Joachim Rønneberg, det året han ville ha fylt 100 år.

Besøk hos Celsius glass studio

4. desember 2019

Besøk hos Celsius glass studio

Onsdag 4. desember var klubben så heldig å få besøke Cornelia Skuggen sitt glass studio på Devoldfabrikken i Langevågen. Der fikk vi oppleve teamarbeidet når Cornelia og assistenten hennes laget et flott glassfat med publikum tilstede.

Utviklingsplan og utfordringer for Helse Møre og Romsdal

20. november 2019

Utviklingsplan og utfordringer for Helse Møre og Romsdal

Torstein Hole som er fagdirektør i Helse Møre og Romsdal og kardiolog ved Ålesund sykehus kom og fortalte oss på møtet 20. november om utfordringer for og videre utvikling av Helse Møre og Romsdal.

Ålesund Øst Rotaryklubb støtter lokalt initiativ til å utvikle tilbudet på Ålesund sykehus.

20. november 2019

Ålesund Øst Rotaryklubb støtter lokalt initiativ til å utvikle tilbudet på Ålesund sykehus.

Ålesund Øst Rotaryklubb gir kr. 50.000,- til utvikling av behandlingstilbudet ved på Ålesund sykehus. Støtten gis i form av 30 bilder av kunstneren Terje Fagermo.
Hvert bilde selges for kr. 1.500,-.

Betalingsløsninger  i finansnæringen

6. november 2019

Betalingsløsninger i finansnæringen

Nye betalingsløsninger i finansnæringen er litt mer enn Vipps. Det fikk de fremmøtte medlemmer av Aalesund Øst Rotaryklubb høre fra Bjørn Petter Haugen da klubben besøkte Sparebanken Møre onsdag 6. november.

Har du hørt om "The Blue Zone"?

9. oktober 2019

Har du hørt om "The Blue Zone"?

Nei, kanskje ikke. "The Blue Zone" er nemlig fem plasser på jorda der folk lever lengre enn gjennomsnittsbefolkningen. Hvorfor? Tja, Knut Sjåstad dro til en av sonene for å sjekke.

Min pilegrimsreise

9. oktober 2019

Min pilegrimsreise

Presidenten har akkurat gjort unna sin pilegrimsreise til Santiago de Compostela og delte sine opplevelser fra denne turen på rotarymøtet 9. oktober 2019.

Besøk av distriktsguvernør

2. oktober 2019

Besøk av distriktsguvernør

Onsdag 2. oktober var det fellesmøte mellom Aalesund Rotaryklubb og Aalesund Øst Rotaryklubb i forbindelse med besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak.

Valg 2019

11. september 2019

Valg 2019

Valget er overstått og for å gi oss en oppsummering inviterte vi politisk redaktør i Sunnmørsposten Jan Erik Røsvik til klubben 11. september.

Hva er Ålesund Museum?

4. september 2019

Hva er Ålesund Museum?

Ingvil Grimstad er historiker og avdelingsdirektør for musea på Sunnmøre. Hun var årets første foredragsholder og presenterte den nye utstillingen på Aalesund museum som viste fremveksten av Ålesund som by.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Aalesunds Museum
Adresse: Rasmus Rønnebergsgate 16
Postnummer: 6002
Sted: Ålesund
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:15:00
Møtespråk: no

Presidentskifte
13. jun. 2020, 12.00 - 14. jun. 2020, 13.00

I år inviterer kameratskapskomiteen til en spennen ...

Vandretur i Tafjordfjella
28. aug. 2020, 15.00 - 30. aug. 2020, 18.00

Noen av klubbens medlemmer var på en vellykket van ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...