Eiendomsmarkedet i Ålesund

Eiendomsmarkedet er alltid like spennende å høre om enten du skal kjøpe, selge eller bare er interessert i verdien på egen bolig. For å oppdatere oss på dette fikk vi onsdag 19. februar besøk av eiendomsmegler Hanne Vadset Knotten hos PrivatMegleren.

For å kunne analysere statusen i eiendomsmarkedet er det viktig å ha klart for seg hva som er de viktigste "driverene" for utviklingen.

Arbeid.

 • 5 % nedgang i arbeidsløsheten fra januar 2019 til januar 2020.
 • 2,9 % ledige i januar 2020 mot 3,1 % i januar 2020.
 • 72 % av de arbeidsledige har vært ledige i mindre enn ett år - korttidsledige.
 • Mangel på kompetanse innenfor noen yrker, bl.a. fagarbeidere.
 • Bedriftene ønsker å ansette flere.
 • Vi har færre statlige arbeidsplasser enn vi burde hatt etter "likhetsprinsippet".
Rentenivå.

 • Rentenivået har vært historisk lavt siden finanskrisen og særskilt fra 2015.
 • Viktig finansielt virkemiddel etter oljeprisfallet - satte fart  i boligprisene med en sterk vekst fra 2014 - 2017.
 • Forventes å være lavt i lang tid.
 • Man kan få 10 års fastrente under 3 % noe som gir veldig forutsigbar økonomi.
 • Renteeffekten på kjøpekraften har vært stor.

Befolkningsutviklingen - stadig flere ålesundere.

 • Positiv tilflytting.  Omlag 1 % eller 480 - 500 personer flytter til "gamle Ålesund" hvert år.  Dette krever 230 nye boliger hvert år.
 • Sandøy og Ørskog har negative utvikling.
 • Haram og Skodje har positiv utvikling.

Finansielle rammer - "Boliglånsforskriften".

 • Samlet gjeld kan ikke overstige 5 ganger brutto årsinntekt.
 • Det er avdragsplikt på lån som overstiger 60 % av boligverdien.
 • Kunden må tåle 5 % renteøkning.
 • Lån kan ikke overstige 85 % av boligens verdi.
 • Rammelån kan ikke overstige 60 % av boligens verdi.
 • Unntakskvote på 10 % fra bankene.  Gjelder i foreløpig ut 2020 - skal evalueres.
 • Lav beskatning på primærboliger.
 • Høyere beskatning på sekundærboliger.
 • Gjeldsregisteret er innført og gir innsyn i all gjeld herunder også forbruksgjeld.  Flere får finansieringsavslag etter dette ble innført.
 • Bokostnader er både offentlig styrt og markedsstyrt.  Offentlig styrte kostnader har økt med 20 % de ti siste årene (kommunale avgifter, eiendomsskatt, el.avgift osv).  Markedsstyrte kostnader har falt ca 14 % (forsikring, strøm, renteutgifter, driftsutgifter osv).

Igangsettingstakt vs behov for nye boliger.

 • Av 706 boliger til salgs i Ålesund er 465 nybygg.
 • Aldri har det vært så høy andel nye boliger til salgs i forhold til brukte.
 • Beholdningen av boliger øker, til tross dette selges det bra i prospektene i Ålesund.
 • Fortsatt satsningsvilje hos større aktører.
 • Bygges mange "riktige" boliger i forhold til behov.
 • 31 % ønsker seg ny bolig.
 • Det gjennomføres konvertering fra ledige kontorareal i eldre bygårder til boliger.

Optimist eller pessimist?

 • Media sin påvirkning.
 • Flere tror at boligprisen vil øke i 2020.  I januar 2019 var det 35 % som trodde at prisene ville stige, i januar 2020 var det 50 % som trodde at prisene ville øke.
 • De fleste har god tro på egen økonomi fremover, og tror den vil bli bedre.  Dette begrunnes med forventning til et godt arbeids- og boligmarked.

Utvikling i boligprisene lokalt.

 • Gjennomsnittlig salgstid for en bolig var 70 dager i 2018, 71 dager i 2019 og i januar 2020 var salgstider 84 dager.
 • "Nyheter", det vil si boliger som legges ut til salgs, har en omsetningstid på 13 dager.
 • Prisutviklingen på boliger i Ålesund har hatt en vekst på 1,7 %, mens den i omegnen har hatt en økning på 1,0 %.
 • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Ålesund er kr 31.355,-.
 • "Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Ålesund og omegnen med en oppgang på 0,3 %" (Eiendom Norge, januar 2020).


Til slutt hadde Hanne Vadset Knotten noen tanker om fremtiden:

 • Digitaliseringen treffer alle bransjer.  Informasjon og tjenester mer tilgjengelig.
 • Nye boformer.  Nytenking innen boligbygging.
 • "Leie til eie".  Utbygger sette opp bolig og kunden kjøper seg mer og mer inn.
 • "Downsizer" primærboligen til fordel for hytte på fjellet.
 • Eldrebølgen.
 • Reguleringer.
 • Konverteringer.
 • Infrastrukturinvesteringer.
 • Den nye storkommunen gir muligheter.
 • Fortsatt vekst i 2020, men moderat god start på året.
 • Det forventes 2 % prisøkning i 2020.
 • Driverene er sterke.
 • Urbaniseringstrenden fortsetter, dog er bygda litt mindre usentral i nye Ålesund


 
Tur til Fieldfarehytta

11. desember 2019

Tur til Fieldfarehytta

Siste helgen i juni arrangerte klubben tur til Veltdalen og Fieldfarehytta for å hedre grunnleggeren av klubben vår, Joachim Rønneberg, det året han ville ha fylt 100 år.

Besøk hos Celsius glass studio

4. desember 2019

Besøk hos Celsius glass studio

Onsdag 4. desember var klubben så heldig å få besøke Cornelia Skuggen sitt glass studio på Devoldfabrikken i Langevågen. Der fikk vi oppleve teamarbeidet når Cornelia og assistenten hennes laget et flott glassfat med publikum tilstede.

Utviklingsplan og utfordringer for Helse Møre og Romsdal

20. november 2019

Utviklingsplan og utfordringer for Helse Møre og Romsdal

Torstein Hole som er fagdirektør i Helse Møre og Romsdal og kardiolog ved Ålesund sykehus kom og fortalte oss på møtet 20. november om utfordringer for og videre utvikling av Helse Møre og Romsdal.

Ålesund Øst Rotaryklubb støtter lokalt initiativ til å utvikle tilbudet på Ålesund sykehus.

20. november 2019

Ålesund Øst Rotaryklubb støtter lokalt initiativ til å utvikle tilbudet på Ålesund sykehus.

Ålesund Øst Rotaryklubb gir kr. 50.000,- til utvikling av behandlingstilbudet ved på Ålesund sykehus. Støtten gis i form av 30 bilder av kunstneren Terje Fagermo.
Hvert bilde selges for kr. 1.500,-.

Betalingsløsninger i finansnæringen

6. november 2019

Betalingsløsninger i finansnæringen

Nye betalingsløsninger i finansnæringen er litt mer enn Vipps. Det fikk de fremmøtte medlemmer av Aalesund Øst Rotaryklubb høre fra Bjørn Petter Haugen da klubben besøkte Sparebanken Møre onsdag 6. november.

Har du hørt om "The Blue Zone"?

9. oktober 2019

Har du hørt om "The Blue Zone"?

Nei, kanskje ikke. "The Blue Zone" er nemlig fem plasser på jorda der folk lever lengre enn gjennomsnittsbefolkningen. Hvorfor? Tja, Knut Sjåstad dro til en av sonene for å sjekke.

Min pilegrimsreise

9. oktober 2019

Min pilegrimsreise

Presidenten har akkurat gjort unna sin pilegrimsreise til Santiago de Compostela og delte sine opplevelser fra denne turen på rotarymøtet 9. oktober 2019.

Besøk av distriktsguvernør

2. oktober 2019

Besøk av distriktsguvernør

Onsdag 2. oktober var det fellesmøte mellom Aalesund Rotaryklubb og Aalesund Øst Rotaryklubb i forbindelse med besøk av distriktsguvernør Vigdis Osbak.

Valg 2019

11. september 2019

Valg 2019

Valget er overstått og for å gi oss en oppsummering inviterte vi politisk redaktør i Sunnmørsposten Jan Erik Røsvik til klubben 11. september.

Hva er Ålesund Museum?

4. september 2019

Hva er Ålesund Museum?

Ingvil Grimstad er historiker og avdelingsdirektør for musea på Sunnmøre. Hun var årets første foredragsholder og presenterte den nye utstillingen på Aalesund museum som viste fremveksten av Ålesund som by.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Aalesunds Museum
Adresse: Rasmus Rønnebergsgate 16
Postnummer: 6002
Sted: Ålesund
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:15:00
Møtespråk: no

Presidentskifte
13. jun. 2020, 12.00 - 14. jun. 2020, 13.00

I år inviterer kameratskapskomiteen til en spennen ...

Vandretur i Tafjordfjella
28. aug. 2020, 15.00 - 30. aug. 2020, 18.00

Noen av klubbens medlemmer var på en vellykket van ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...