Eiendomsmarkedet i Ålesund

Eiendomsmarkedet er alltid like spennende å høre om enten du skal kjøpe, selge eller bare er interessert i verdien på egen bolig. For å oppdatere oss på dette fikk vi onsdag 19. februar besøk av eiendomsmegler Hanne Vadset Knotten hos PrivatMegleren.

For å kunne analysere statusen i eiendomsmarkedet er det viktig å ha klart for seg hva som er de viktigste "driverene" for utviklingen.

Arbeid.

 • 5 % nedgang i arbeidsløsheten fra januar 2019 til januar 2020.
 • 2,9 % ledige i januar 2020 mot 3,1 % i januar 2020.
 • 72 % av de arbeidsledige har vært ledige i mindre enn ett år - korttidsledige.
 • Mangel på kompetanse innenfor noen yrker, bl.a. fagarbeidere.
 • Bedriftene ønsker å ansette flere.
 • Vi har færre statlige arbeidsplasser enn vi burde hatt etter "likhetsprinsippet".
Rentenivå.

 • Rentenivået har vært historisk lavt siden finanskrisen og særskilt fra 2015.
 • Viktig finansielt virkemiddel etter oljeprisfallet - satte fart  i boligprisene med en sterk vekst fra 2014 - 2017.
 • Forventes å være lavt i lang tid.
 • Man kan få 10 års fastrente under 3 % noe som gir veldig forutsigbar økonomi.
 • Renteeffekten på kjøpekraften har vært stor.

Befolkningsutviklingen - stadig flere ålesundere.

 • Positiv tilflytting.  Omlag 1 % eller 480 - 500 personer flytter til "gamle Ålesund" hvert år.  Dette krever 230 nye boliger hvert år.
 • Sandøy og Ørskog har negative utvikling.
 • Haram og Skodje har positiv utvikling.

Finansielle rammer - "Boliglånsforskriften".

 • Samlet gjeld kan ikke overstige 5 ganger brutto årsinntekt.
 • Det er avdragsplikt på lån som overstiger 60 % av boligverdien.
 • Kunden må tåle 5 % renteøkning.
 • Lån kan ikke overstige 85 % av boligens verdi.
 • Rammelån kan ikke overstige 60 % av boligens verdi.
 • Unntakskvote på 10 % fra bankene.  Gjelder i foreløpig ut 2020 - skal evalueres.
 • Lav beskatning på primærboliger.
 • Høyere beskatning på sekundærboliger.
 • Gjeldsregisteret er innført og gir innsyn i all gjeld herunder også forbruksgjeld.  Flere får finansieringsavslag etter dette ble innført.
 • Bokostnader er både offentlig styrt og markedsstyrt.  Offentlig styrte kostnader har økt med 20 % de ti siste årene (kommunale avgifter, eiendomsskatt, el.avgift osv).  Markedsstyrte kostnader har falt ca 14 % (forsikring, strøm, renteutgifter, driftsutgifter osv).

Igangsettingstakt vs behov for nye boliger.

 • Av 706 boliger til salgs i Ålesund er 465 nybygg.
 • Aldri har det vært så høy andel nye boliger til salgs i forhold til brukte.
 • Beholdningen av boliger øker, til tross dette selges det bra i prospektene i Ålesund.
 • Fortsatt satsningsvilje hos større aktører.
 • Bygges mange "riktige" boliger i forhold til behov.
 • 31 % ønsker seg ny bolig.
 • Det gjennomføres konvertering fra ledige kontorareal i eldre bygårder til boliger.

Optimist eller pessimist?

 • Media sin påvirkning.
 • Flere tror at boligprisen vil øke i 2020.  I januar 2019 var det 35 % som trodde at prisene ville stige, i januar 2020 var det 50 % som trodde at prisene ville øke.
 • De fleste har god tro på egen økonomi fremover, og tror den vil bli bedre.  Dette begrunnes med forventning til et godt arbeids- og boligmarked.

Utvikling i boligprisene lokalt.

 • Gjennomsnittlig salgstid for en bolig var 70 dager i 2018, 71 dager i 2019 og i januar 2020 var salgstider 84 dager.
 • "Nyheter", det vil si boliger som legges ut til salgs, har en omsetningstid på 13 dager.
 • Prisutviklingen på boliger i Ålesund har hatt en vekst på 1,7 %, mens den i omegnen har hatt en økning på 1,0 %.
 • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Ålesund er kr 31.355,-.
 • "Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Ålesund og omegnen med en oppgang på 0,3 %" (Eiendom Norge, januar 2020).


Til slutt hadde Hanne Vadset Knotten noen tanker om fremtiden:

 • Digitaliseringen treffer alle bransjer.  Informasjon og tjenester mer tilgjengelig.
 • Nye boformer.  Nytenking innen boligbygging.
 • "Leie til eie".  Utbygger sette opp bolig og kunden kjøper seg mer og mer inn.
 • "Downsizer" primærboligen til fordel for hytte på fjellet.
 • Eldrebølgen.
 • Reguleringer.
 • Konverteringer.
 • Infrastrukturinvesteringer.
 • Den nye storkommunen gir muligheter.
 • Fortsatt vekst i 2020, men moderat god start på året.
 • Det forventes 2 % prisøkning i 2020.
 • Driverene er sterke.
 • Urbaniseringstrenden fortsetter, dog er bygda litt mindre usentral i nye Ålesund


 
Sommeravslutning på Trandal

19. juni 2019

Sommeravslutning på Trandal

I stedet for presidentskifte ble det i år en sosial tur til Trandal med middag på Christian Gaard og med påfølgende kaffebesøk i Knut og Ingunn Sjåstad sin residens høyt over Hjørundfjorden.

Årets dugnad på Svinøya

12. juni 2019

Årets dugnad på Svinøya

Årets dugnad på Svinøya ble gjennomført 12. juni. Også i år hadde vi gleden av å ha med oss "Sorggruppen" fra Ålesund Sykehus.

Egoforedrag Dag Rive Kristiansen

15. mai 2019

Egoforedrag Dag Rive Kristiansen

- Ingeniørsønnen fra Sykkylven ville bli prest, men slik skulle det ikke gå. I stedet var det medisinen som ble hans yrkesvalg. Dette og mye mer delte Dag med oss i egoforedraget sitt onsdag 15. mai.

Besøk på Hogstein gård

8. mai 2019

Besøk på Hogstein gård

Onsdag 8. mai besøkte klubben Hogstein gård på Godøya. Turen var en gjenvisitt etter at Odd Christian Stenerud tidligere i vår besøkte oss og fortalte om gården sin og livet som bonde på Godøya.

Sjøfart og sjøbruk i Storfjorden 1600 - 1950

24. april 2019

Sjøfart og sjøbruk i Storfjorden 1600 - 1950

Et notat på 5 sider utarbeidet av Anders Liaaen før han døde i 2014 er bakgrunnen for at arbeidet med å samle historien om sjøfart og sjøbruk på Storfjorden startet. Medlemmer i Aalesund Øst Rotaryklubb er sentrale i dette prosjektet.

Opptak av nytt medlem

10. april 2019

Opptak av nytt medlem

Onsdag 10. april ble Odd Erik Marø tatt opp som medlem i Aalesund Øst Rotaryklubb.

Odd Christian Stenerud - moderne gårdsdrift på Godøya

10. april 2019

Odd Christian Stenerud - moderne gårdsdrift på Godøya

Landbruk er ikke et tema som ofte har vært fortalt om på møter i klubben, men onsdag 10. april fikk vi besøk av en ekte bonde fra Godøya med pågangsmot og fremtidshåp.

Offshore - stabilt blodrødt?

27. mars 2019

Offshore - stabilt blodrødt?

Er det noen lyspunkter i den lokale offshoreindustrien? Jan Rune Hurlen er ikke udelt positive i sine analyser av situasjonen akkurat nå. Onsdag 27. mars kom han til klubben og delte sine tanker med oss.

Rapport fra Rotarys sommerleir

20. mars 2019

Rapport fra Rotarys sommerleir

Andreas Slyngstad heter han og har mange jern i ilden. Onsdag 20. mars var han på besøk i klubben og fortalte om inntrykkene fra Rotarys sommerleir i Slovakia i 2018

Møte hos NAV

20. februar 2019

Møte hos NAV

Onsdag 20. februar var Knut Røsok vert da rotaryklubbene i Ålesund og Giske var invitert til NAV sine nye lokaler i Kremmergården.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Aalesunds Museum
Adresse: Rasmus Rønnebergsgate 16
Postnummer: 6002
Sted: Ålesund
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:15:00
Møtespråk: no

Presidentskifte
13. jun. 2020, 12.00 - 14. jun. 2020, 13.00

I år inviterer kameratskapskomiteen til en spennen ...

Vandretur i Tafjordfjella
28. aug. 2020, 15.00 - 30. aug. 2020, 18.00

Noen av klubbens medlemmer var på en vellykket van ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...