EØS-saken

Siden 28. oktober i fjor har EØS-saken vært et brennhett tema i pressen. Litt uforskyldt har NAV fått mye av skylden for at mange har blitt urettmessig dømt. Fylkesdirektør Stein Veland i NAV inviterte klubben til en orientering om saken 26. februar.

Strategien til NAV har hele tiden vært at "vi skal rydde opp" og at "NAV beklager" det som har skjedd.  Anslaget på antall saker som måtte gjennomgås var i utgangspunktet 2400, nå er dette anslaget redusert til om lag 2000 saker.

Essensen i saken er at retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert for strengt.  For å gå gjennom de dommene som man mener er avsagt på feil grunnlag har NAV etablert "innsatsteam" som skal gå gjennom alle saker fra 2012 og frem til man endret praksis høsten 2019.  Internrevisjonen i NAV har kartlagt hva som har skjedd siden nye regler ble implementert i 2012.

En juridisk ekspertgruppe har gjennomgått alle EØS-rettslige forpliktelser "Arbeids- og velferdsstaten" har i forbindelse med forvaltningen internt.  Videre legges det nå vekt på å sikre implementering av korrekt praksis.  NAV har også gjort en jobb med å legge ut FAQ på sine hjemmesider for å svare ut alle de spørsmål som publikum måtte ha.

Det har vært et stort oppryddingsarbeid internt i NAV.  Innsatsteamet jobber for fullt med de berørte sakene og går jevnlig ut med oppdaterte tall på hvor mange saker som er behandlet på nytt.  Pr 18. februar 2020 er det betalt ut om lag 30 mill til over 500 personer.  

Internrevisjonen i NAV la frem sine funn 12. desember 2019.  De pekte på mangler ved de "3 K-er" - Kompetanse, Kapasitet og Kommunikasjon.  Øverste leder i NAV Sigrun Vågeng ønsker å opprette en ny juridisk avdeling i direktoratet.

Høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget ble holdt 9. og 19. januar.  Komiteen har frist til 25. februar med å levere sin innstilling.

Hvordan har så EØS-saken påvirket oss lokalt i Møre og Romsdal:

  • Den enkelte berørte skal eller har blitt kontaktet av det sentralt opprettede teamet.
  • Få berørte i vårt fylke har oppsøkt lokalt NAV-kontor med dette som tema.
  • Noen stiller spørsmål om vi kan stole på NAV i andre saker.
  • Noen viser forståelse og sympati.
  • Lokale medier har tatt en "opplysende" vinkling.
  • NAV har opplevd en forbigående energilekkasje.
  • NAV har hatt fokus på at dette er et lederansvar.
Veien videre for NAV er at man ikke bare skal si, men også vise at man beklager og ikke minst, NAV skal fortsatt levere gode tjenester.

 
EØS-saken

26. februar 2020

EØS-saken

Siden 28. oktober i fjor har EØS-saken vært et brennhett tema i pressen. Litt uforskyldt har NAV fått mye av skylden for at mange har blitt urettmessig dømt. Fylkesdirektør Stein Veland i NAV inviterte klubben til en orientering om saken 26. februar.

Eiendomsmarkedet i Ålesund

19. februar 2020

Eiendomsmarkedet i Ålesund

Eiendomsmarkedet er alltid like spennende å høre om enten du skal kjøpe, selge eller bare er interessert i verdien på egen bolig. For å oppdatere oss på dette fikk vi onsdag 19. februar besøk av eiendomsmegler Hanne Vadset Knotten hos PrivatMegleren.

Rensing av Aspøyvågen / Gassverket

14. februar 2020

Rensing av Aspøyvågen / Gassverket

Rundt omkring i Aspevågen ligger mange gamle synder fra den gang miljøvern var et fremmedord. Nå er det på tide å få ryddet opp. Det var det som var temaet når Rose Marie Refsnes fra Ålesund kommune besøkte oss 14. februar.

Helseetikk

5. februar 2020

Helseetikk

Etikk er en "rød tråd" i programmet til klubben vinteren 2020. På møtet 5. februar snakket Dag Rive Kristiansen om helseetikk.

Klimaklokken

22. januar 2020

Klimaklokken

Klimaklokken er vår egen professor emeritus Harald Yndestad sin egen blogg der han har samlet mange av sine publikasjoner angående det han mener er den virkelige årsaken til klimaendringene.

Utvikling av Ålesund sentrale sørside

15. januar 2020

Utvikling av Ålesund sentrale sørside

Onsdag 15. januar var daglig leder Bjørnar Helland i ÅKE, Ålesund kommunale Eiendom, på besøk i klubben og orienterte om utviklingsplanene for Ålesunds sentrale sørside.

Utviklingen av Tuneset kystfort

8. januar 2020

Utviklingen av Tuneset kystfort

Første gjest i 2020 var Paul Harris innehaver Børre Thorsen som fortalte om videre planer for Tuneset kystfort.

Jul på Sunnmøre

18. desember 2019

Jul på Sunnmøre

For å sette klubbens medlemmer i ekstra god julestemning fikk vi besøk av selveste Oddgeir Bruaset onsdagen før jul. Han fortalte mange av de historiene som som han har samlet i bøkene sine - både fra Sunnmøre og andre steder i landet.

Tur til Fieldfarehytta

11. desember 2019

Tur til Fieldfarehytta

Siste helgen i juni arrangerte klubben tur til Veltdalen og Fieldfarehytta for å hedre grunnleggeren av klubben vår, Joachim Rønneberg, det året han ville ha fylt 100 år.

Besøk hos Celsius glass studio

4. desember 2019

Besøk hos Celsius glass studio

Onsdag 4. desember var klubben så heldig å få besøke Cornelia Skuggen sitt glass studio på Devoldfabrikken i Langevågen. Der fikk vi oppleve teamarbeidet når Cornelia og assistenten hennes laget et flott glassfat med publikum tilstede.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Aalesunds Museum
Adresse: Rasmus Rønnebergsgate 16
Postnummer: 6002
Sted: Ålesund
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:15:00
Møtespråk: no

Rotarymøte
15. apr. 2020, 18.15 - 19.15

"3 minutt" ved Odd Erik Marø

Fellesmøte om Nye Ålesund
28. apr. 2020, 00.00 - 00.00

Spjelkavik Rotaryklubb arrangerer fellesmøte om "N ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...